Ásbyrgi Miðfirði

GJO 0400 (Large) GJO 0459 (Large) GJO 0460 (Large) GJO 0461 (Large)
GJO 0462 (Large) GJO 0463 (Large) GJO 0465 (Large) GJO 0467 (Large)
GJO 0468 (Large) GJO 0470 (Large) GJO 0471 (Large) GJO 0472 (Large)
GJO 0473 (Large) GJO 0475 (Large) GJO 0476 (Large) GJO 0477 (Large)
GJO 0480 (Large) GJO 0481 (Large) GJO 0482 (Large) GJO 0485 (Large)
GJO 0486 (Large) GJO 0487 (Large) GJO 0488 (Large) IMGP5901 (Large)